Vlaardingen Business Plaza
sliderfoto

Blog

De laatste Blog van Vlaardingen Business Plaza.


Vrijwilligers in Belastingland

Nederland drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Mensen met hart voor hun plaatselijke sportclub, buurthuis, school, bibliotheek of verzorgingshuis. Die zich, zonder daar iets voor terug vragen, keihard inzetten voor anderen.

Mag mijn verhuurder de huur van het bedrijfspand verhogen?

Een verhuurder mag zelf bepalen hoeveel hij vraagt voor het gebruik van een bedrijfspand dat gebruikt wordt voor een winkel of voor horeca (een middenstandsbedrijfsruimte). Maar als de huur is ingegaan, mag hij dan de huurprijs zo maar verhogen?

Ouder overlijdt, mag kind in de huurwoning blijven wonen?

Een verhaal in de media over een jonge vrouw (21 jaar) die de huurwoning wordt uitgezet nadat haar vader is overleden, deed vorig jaar veel stof opwaaien. Uiteindelijk hebben de verhuurder en de vrouw een oplossing gevonden, maar wat zijn nu de rechten van een volwassen inwonend kind?

Uit elkaar, uit de woning

De lockdown, het thuiswerken al dan niet gecombineerd met thuisonderwijs aan jonge kinderen of met nukkige pubers; het valt voor veel mensen zwaar. Toch resulteert dit niet per se in een toename van het aantal echtscheidingen. Dit komt doordat veel mensen zich zorgen maken over de (financiële) consequenties van een echtscheiding. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de woning?

Werkgever: slachtoffer of dader?

Een werknemer gaat over de schreef. Hij begaat een strafbaar feit. De werkgever komt erachter. De werkgever baalt en voelt zich slachtoffer van het foute handelen van de werknemer. De werkgever ontslaat de werknemer en doet ook aangifte bij de politie. Daarmee is voor het bedrijf de zaak klaar, zou je zeggen. Maar wat kan gebeuren is dat de werkgever ook zélf wordt geacht verdachte te zijn. De werkgever, het bedrijf, kan zélf strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden.

Geen omzet, wel huur betalen?

Veel winkeliers en horecaondernemers worden door de Corona-crisis geconfronteerd met een forse terugval in de omzet. De brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders deden de gezamenlijke oproep aan verhuurders om de betaling van de huur uit te stellen. Sommige verhuurders hebben hieraan gehoor gegeven om de huurder tijdelijk lucht te geven.

De contractuele gevolgen van het corona-virus

Ondernemer, check uw contracten!

Het zal niemand ontgaan zijn dat het corona-virus wereldwijd om zich heen slaat. Ook het bedrijfsleven ondervindt hiervan problemen. Enerzijds omdat de productie en het transport van producten in China op een laag pitje staat, anderzijds omdat bedrijven zich genoodzaakt zien om maatregelen te nemen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het eigen personeel besmet raakt met het corona-virus.

De ondernemer, de dood en belastingen

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Benjamin Franklin, 1789)

Bijna iedereen zal bovenstaand citaat kennen. Een verdrietige constatering is dat deze twee – dood en belastingen – vaak samenvallen. Bij elk overlijden komt de fiscus immers om de hoek kijken om de belasting te innen die haar toekomt.
Zo ook bij het overlijden van een onder­nemer. En de financiële situatie van een ondernemer is een stuk complexer dan die van iemand die gewoon in loondienst is. Er moet aan veel meer gedacht wor­den. Daar wil ik graag een keer uw aan­dacht voor vragen.

Gewijzigde partneralimentatie: dit moet u weten

Stel, u gaat scheiden van uw partner. Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, heeft u misschien recht op een bijdrage. In 2020 veranderen enkele dingen rondom partnerali­mentatie. We geven antwoord op drie vragen over de veranderingen.

Uw rechten bij online aankopen

De feestdagen staan weer voor de deur, en daarmee de tijd waarin ook u misschien veel cadeaus online zult bestellen. Tegenwoordig is dit een veel gebruikte manier om spullen te kopen. Maar wat zijn uw rechten als consument bij een online aankoop?

Wat kost een zieke werknemer?

Als ondernemer herkent u het wel. Uw bedrijf boekt goede resultaten en u hebt de laatste tijd ook veel nieuwe werknemers aangetrokken.
Maar soms zit het werkgevers ook tegen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is door ziekte. De
daarmee gepaard gaande kosten kunnen flink oplopen.

Stimuleer de lokale economie!

Als je dat tegen ondernemers zegt is het antwoord altijd “Ja natuurlijk dat wil ik wel, als het maar concurrerend is qua prijs”. De volgende vraag is dan “probeer je het weleens uit? Antwoord is dan vaak “Nee, ik heb er eigenlijk al een leverancier voor die buiten Vlaardingen zit”. Begrijpelijk antwoord waar niet veel op valt af te dingen, behalve dan als je wilt dat de lokale economie verbeterd wordt.

Maak kennis met Leen Zevenbergen

Leen Zevenbergen is na het behalen van zijn master aan de Erasmus Universiteit begonnen als econoom en accountant. Al snel kwam Leen tot de conclusie dat werken onder een werkgever niet de richting was die hij op wilde.