Geen voortzetting tweede uur gratis parkeren in Vlaardingse garages

Gepubliceerd op: donderdag 20 augustus 2020 | 10:47

De Stichting Stadshart Vlaardingen, Multi Vastgoed, garage-exploitant BKS en de gemeente hebben besloten om de pilot met het gratis tweede uur parkeren in de openbare garages na 24 augustus 2020 niet structureel voort te zetten. Het tweede uur gratis parkeren had wel een positief effect op de verblijfsduur van auto’s in de parkeergarages: meer mensen bleven langer in de garages staan. Dit leidde helaas niet tot meetbare omzetstijging en meer klantenbinding in de binnenstad. De partijen hebben bovendien onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor een vervolg.

Vanaf eind augustus 2019 is in Vlaardingen een pilot van een jaar uitgevoerd met het tweede uur gratis parkeren in de openbare parkeergarages. Het doel was om te kijken of een aangepast parkeertarief een gunstig effect had op de verblijfsduur van autobezoekers in de binnenstad, met positieve effecten voor de ondernemers als gevolg.

Toename langer parkeren
Voor een eerste indruk van het effect van de pilot zijn twee overeenkomstige perioden van acht weken in het najaar van 2018 en 2019 met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat het aantal auto’s dat tussen 1 en 2 uur werd geparkeerd in de garages steeg met 9 procent. Het aantal auto’s dan langer dan 2 uur werd geparkeerd, steeg zelfs met 22 procent. Ook het parkeren op straat nabij de garages nam licht toe.

Begin juli 2020 werden de cijfers nog een keer op een rij gezet. De eerste twee maanden van 2020 lieten zowel in de parkeergarages als op straat een stijging van het aantal parkeerders zien. Vanaf maart zorgden de coronamaatregelen voor een sterke terugloop in het parkeren. Ook de verblijfsduur van parkeerders nam sterk af. Parkeerde voor de coronamaatregelen nog 46% van de parkeerders langer dan een uur in de garages, na half maart was dit nog maar 29%.

Leerzame pilot
Wethouder Bart Bikkers:  “Door het tweede uur gratis parkeren stonden mensen vaker en langer met hun auto in de garages in de binnenstad. Ook waren behoorlijk wat mensen van de pilot op de hoogte. Dat is positief om te constateren. Helaas is het koopgedrag in de binnenstad niet meetbaar gestegen. We hebben veel geleerd van de pilot. De samenwerking tussen de ondernemers, een vastgoedpartij, de garage-exploitant en de gemeente was constructief en zie ik als een succesvolle publiek-private samenwerking. De ondernemers en de vastgoedpartij starten nu, met ondersteuning van de gemeente, een traject om hun onderlinge samenwerking verder te versterken. Als in de toekomst zulke parkeeracties weer mogelijk zijn, kunnen optimaal samenwerkende ondernemers hun kansen grijpen om met gecoördineerde acties bezoekers te verleiden naar de binnenstad te komen.”

Het beëindigen van de pilot betekent dat per 24 augustus 2020 de oorspronkelijke parkeertarieven weer van kracht zijn.

Business Plaza Nederland biedt met Vlaardingen Business Plaza alle Vlaardingse ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL