Skip to main content

Nieuwsbrief MKB Rotterdam-Rijnmond

Gepubliceerd op: woensdag 11 augustus 2021 | 14:58

Het kabinet en de lokale bestuurders zijn met zomerreces terwijl ondernemend Nederland probeert weer op te krabbelen na een zware periode. Het zwalkende beleid van versoepelingen en beperkingen maakt het er niet eenvoudiger op.
 
Bijzonder is dat wij ondanks COVID-19 het ledental bij MKB Rotterdam Rijnmond nog licht zien groeien en dat we een aantal mooie co- en hoofdpartners aan ons hebben mogen verbinden. In deze nieuwsbrief stellen we u graag voor aan onze nieuwste hoofdpartner Entrpr. 
 
Eén van de onderwerpen waar wij als MKB komende jaren zwaar op inzetten is digitalisering. Wij zijn dan ook zeer content dat deze week de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is gesloten. Een samenwerkingsvorm tussen diverse gemeentes, ondernemersverenigingen en de provincie Zuid Holland om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken.
 
Inmiddels staan de meeste landen in Europa weer op geel of groen, maar veel mensen kiezen er (gelukkig) toch voor om in ons wonderschone Nederland te blijven. Ga lekker uitrusten, energie opdoen en dan maken we met elkaar er alsnog een mooi jaar van.

>> Klik hier voor de nieuwsbrief <<<
 
Fijne vakantie en blijf gezond !

Met vriendelijke groet, 
Pieter van Klaveren
Voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond
Lid hoofdbestuur MKB Nederland